μουσικα νεα

[μουσικα νεα][bsummary]

διαφορα αρθρα

[διαφορα αρθρα][bsummary]

αθλητικα

[αθλητικα][bsummary]

ULTRA BEAM RECORDS - ESSKELL - ANGEL
ANGEL PRESS RELEASE


Singer/song writer Esskell once again brings his signature brand of music to the people. He continues to create waves locally and internationally, showcasing his inspirational musical talents that have disc jocks,Selectors and fans anxiously waiting for more.

Esskell’s new radical song is called “ANGEL”. The real life lyrics of this song talks about a man who chooses to take to the streets doing the wrong things to survive because he feels he lives in a hopeless society. The negative influences in the environment that he grew up in, scars his mind and influences the choices made for a better life for him and his family. The conscious mind will always prevail, as through his struggles he still hopes for a better tomorrow, guidance and protection, so he cries out “ Father God send an angel to watch over me”. 

This song will touch the hearts and minds of many, as we all hope for better opportunities and better choices, with the help of Father God. 

“ANGEL”, produced by Paul Christie of Ultra Beam Records is available across all digital platforms.

Brand New Music Video Premiere
PRESENTING THE WORLD PREMIERE OF THE ESSKELL VIDEO (ANGEL) u can click on the link below to watch itΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΕΛ

Ο τραγουδιστής / συγγραφέας Esskell   φέρνει για άλλη μια φορά την φέρνει για άλλη μια φορά την επωνυμία της μουσικής στο κοινό. Συνεχίζει να δημιουργεί κύματα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, επιδεικνύοντας τα εμπνευσμένα μουσικά ταλέντα του που έχουν δίσκους jocks, Selectors και θαυμαστές περιμένουν

Το νέο ριζοσπαστικό τραγούδι του Esskell ονομάζεται "ANGEL". Οι στίχοι της πραγματικής ζωής αυτού του τραγουδιού μιλούν για έναν άνθρωπο που επιλέγει να βγει στους δρόμους κάνει λάθος πράγματα για να επιβιώσει επειδή αισθάνεται ότι ζει σε μια απελπιστική κοινωνία. Οι αρνητικές επιρροές στο περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, τρομάζει το μυαλό του και επηρεάζει τις επιλογές που έγιναν για μια καλύτερη ζωή για αυτόν και την οικογένειά του. Το συνειδητό μυαλό θα κυριαρχεί πάντα, καθώς μέσα από τους αγώνες του εξακολουθεί να ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο, καθοδήγηση και προστασία, οπότε φωνάζει «Πατέρας Θεός να στείλει έναν άγγελο για να με προσέχει».

Αυτό το τραγούδι θα αγγίξει τις καρδιές και το μυαλό πολλών, καθώς όλοι ελπίζουμε για καλύτερες ευκαιρίες και καλύτερες επιλογές, με τη βοήθεια του Πατέρα Θεού.

Το "ANGEL", που παράγεται από τον Paul Christie της Ultra Beam Records είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ολοκαίνουργια πρεμιέρα μουσικής βίντεο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ESSKELL (ANGEL) μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να το παρακολουθήσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια: